การกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่เชื่อมโยง

การกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่เชื่อมโยง

เซลล์รับแสงมีสุขภาพดีดีกว่าการตอบสนองทางไฟฟ้าที่บันทึกไว้จากการรับตัวเองจากแสงที่ได้รับความช่วยเหลือจากการที่ได้รับการช่วยเหลือ การศึกษาสัตว์แจ้งให้ทราบถึงกระบวนการดำเนินการทดลองทางคลินิกครั้งแรกในมนุษย์ที่ทดสอบการรักษาความสำคัญในกระบวนการทำงานนั้นเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีในการผลิต

ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อรับรองว่า RPE ที่ได้จากไอพีเอสเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โปรโตคอล GMP ยังมีความสำคัญสำหรับการทำซ้ำการบำบัดความต้องการสำหรับการขยายขนาดการผลิตและการอนุมัติอาหารและยา การยึดมั่นในโปรโตคอลช่วยให้มั่นใจว่าเซลล์ที่ปลูกถ่ายทำหน้าที่ได้อย่างน่าเชื่อถือและลดผลกระทบที่ไม่ได้ตั้งใจไว้ ความกังวลหลักของการรักษาด้วยสเต็มเซลล์คือความเป็นไปได้ของ oncogenic: ความสามารถในการเพิ่มจำนวนเซลล์และควบคุมเนื้องอกในรูปแบบที่ไม่สามารถควบคุมได้ นักวิจัยวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของเซลล์ RPE ที่ได้จากไอพีเอสและไม่พบการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่เชื่อมโยงกับการเติบโตของเนื้องอก