Month: November 2018

การรักษาและเพิ่มผลของการรักษา

การรักษาและเพิ่มผลของการรักษา

การใช้นักวิจัยน้ำตาลโมเลกุลจากมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนได้พัฒนาวัคซีนไข้แพะตัวใหม่ซึ่งอาจลดระยะเวลาในการรักษาและเพิ่มผลของการรักษา วัคซีนซึ่งยังคงอยู่ในขั้นตอนการวิจัยที่เก่าแก่ที่สุดได้รับการทดสอบบนหนูแล้ว วิธีนี้ยังอาจใช้เพื่อพัฒนารูปแบบต่างๆของวัคซีนตัวอย่างเช่นวัคซีนสำหรับความผิดปกติของระบบภูมิต้านทานเนื้อเยื่อ